Open data

Open data

Wij zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het energienet in Enexisgebied. Ons werk levert veel informatie én energiedata op. Om innovatie te stimuleren stellen we een deel van deze data  beschikbaar als open data.  Zo dragen we tegelijkertijd een steentje bij aan de energietransitie.

Onze open data is voor iedereen toegankelijk en gratis te gebruiken. Enexis stelt onder meer data over energieverbruik, ligging en eigenschappen van kabels en leidingen en onderhoudswerkzaamheden beschikbaar als open data. Binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving delen wij deze data. De data is geanonimiseerd en nooit tot persoonsniveau of aansluiting te herleiden.

Open data gebruiken

U kunt onze open datasets vrij gebruiken. Let op: het gebruik van onze gegevens betekent niet dat wij achter conclusies staan die uit de verwerking van onze data getrokken worden. Iedere dataset heeft een toelichting. Hierin leest u onder andere wat de data inhoudt en wat de actualiteit is van de gegevens.  Daarnaast bieden we, afhankelijk van de set,  historische gegevens aan tot uiterlijk 3 jaar terug.

Gaat u aan de slag met onze open data? Lees dan eerst even de disclaimer.

Beschikbare open data

In deze dataset vindt u het energieverbruik van kleinverbruikaansluitingen per postcodegebied (anoniem gemaakt). Het gaat om gasaansluitingen tot en met G40 en elektriciteitsaansluitingen tot en met  3 x 80 ampère. Het bestand geeft ook informatie over het aantal slimme meters dat per postcode geplaatst is op het moment van het opstellen van deze data.

In de toelichting leest u hoe u deze data kunt lezen en toepassen.

Deze dataset wordt jaarlijks vernieuwd met als peildatum 1 januari.

Downloads:

 

Hieronder vindt u samengevoegde, decentrale opwekgegevens van kleinverbruiksaansluitingen (KV) in Enexisgebied en een toelichting over hoe u de gegevens moet lezen. De dataset bevat actieve aansluitingen met aangemelde opwekinstallaties en het bijbehorende totale opgesteld vermogen per CBS-buurt. Het opgesteld vermogen gaat om het (theoretisch) maximum van de installatie conform opgave in kWp.

In de toelichting leest u hoe u deze data kunt lezen en toepassen.

Deze dataset wordt jaarlijks tweemaal vernieuwd, met als peildata 1 januari en 1 juli.

Deze datasets bevatten alle bovengrondse- en ondergrondse assets (activa) van Enexis Netbeheer. Het gaat onder meer over diverse stations, leidingen en kabels. Ook zijn de datasets voorzien van verschillende kenmerken zoals locatie, omschrijving (functie) en status.

De data wordt zowel in SHAPE als CSV formaat aangeboden als download, maar is eveneens opgenomen in onze webservices welke met een GIS applicatie te lezen zijn. De data wordt maandelijks ververst.

Bijgevoegde toelichting gaat over de downloads, maar genoemde informatie daarin wordt ook aangeboden in de webservices. Voor meer informatie over de webservices als medium gelieve de toelichting van de gasvervangingsdata te lezen, die primair als webservices aangeboden wordt.

Downloads:

Webservices

Deze gegevens van onze elektriciteitsnetten bestaan uit de liggingsgegevens van alle elektriciteitstransportkabels én de belangrijkste stations (denk aan transformatorstations) die in eigendom zijn van Enexis Netbeheer. De gegevens zijn opgesplitst naar spanningsniveau. Deze data wordt jaarlijks (uiterlijk 15 januari) geüpdatet.

In de toelichting leest u hoe u deze data kunt lezen en toepassen. 

Downloads:

Verschil POI en assetdata
Verschil tussen deze set en de Asset Data is dat onderstaande puur coördinaten bevat. Het verschil met de POI dataset is dat die specifiek bedoeld is voor gebruik in een navigatiesysteem én maandelijks ververst wordt.

Extra disclaimer

De gegevens tonen de ligging van kabels en locatiegegevens van stations binnen het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer, naar de huidige inzichten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Ieder jaar wordt het meest actuele inzicht vanuit Enexis Netbeheer gedeeld. In geval van specifieke besluitvorming, mede op basis van deze gegevens, wordt dringend geadviseerd om vooraf eerst afstemming te hebben met Enexis Netbeheer.

Let op! Getoonde gegevens vervangen in geen geval de verplichting voor een KLIC-melding. In het geval van (graaf)werkzaamheden dient te allen tijde een melding gedaan te worden. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend in het geval van bijvoorbeeld graafschade.

De gasvervangingsdata laten de gasleidingen van Enexis Netbeheer zien met daarin aangegeven of er een vervangingsplan is of niet. Het gaat om gasleidingen van grijs gietijzer of asbestcement, die grondroeringsgevoelig zijn. Deze leidingen hebben een hoger risico op breuken door werkzaamheden in de grond of trillingen die door verkeer veroorzaakt worden. Daarom worden ze vervangen. Ook kunnen deze gegevens helpen bij opstellen van plannen en planning rondom warmtetransitie.

We bieden deze data niet aan als downloadbare dataset, maar als webservices.

In de toelichting leest u hoe u deze data kunt lezen en toepassen. 
Deze worden maandelijks ververst.

Downloads:

 

In deze dataset staan de geografische locaties (longitude, latitude) van de middenspanningsstations, de laagspanningsverdeelkasten, de gasstations en de gasafsluiters van Enexis Netbeheer. Daarnaast zijn de objectnaam/nummers, straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode en woonplaats opgenomen in de dataset. 

De POI dataset wordt in .ov2 formaat en .CSV aangeboden. Dit maakt de POI dataset anders dan de datasets Asset Data en liggingsgegevens elektriciteitsnetten. De POI dataset is bedoeld voor het inladen als point of interest in een TomTom navigatie.

In de toelichting leest u hoe u deze data kunt lezen en toepassen.

Deze wordt maandelijks ververst.

Downloads:

DALI data is een dataset die afkomstig is van de middenspanningsstations van Enexis. In de dataset vindt u van 5 stations de beschikbare kwartierwaarden (reactief vermogen, werkelijk vermogen, spanning, stroom en THD-I %). In deze proef dataset zijn de meetwaarden zichtbaar van stations in de gemeenten Enschede en Venray. Dit is vooralsnog een éénmalig geproduceerde dataset van maart 2019.

In de toelichting leest u hoe u deze data kunt lezen en toepassen.

Downloads:

Meetgegevens middenspanningsstations (DALI) - proef. Wilt u deze gegevens ontvangen? Stuur een e-mail naar opendata@enexis.nl

In 2019 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gewerkt aan de Startanalyse voor de Leidraad Transitievisie Warmte, hiervoor is er (ook) gebruikgemaakt van data van de Netbeheerders. Deze data, inclusief de rekenregels gebruikt door PBL, delen wij als open data. Peildatum is 1 januari 2019. Deze dataset wordt voorlopig niet vernieuwd.

In de toelichting leest u hoe u deze data kunt lezen en toepassen.

Downloads:

Veelgestelde vragen open data

Nee, deze data delen wij niet. Het is wettelijk niet toegestaan (privacy) om deze informatie op persoonsniveau te delen. Wilt u data ontvangen van uw eigen aansluiting? Dan verwijzen wij u door naar uw energieleverancier voor energiedata.

Standaard bieden wij datasets aan die tot maximaal 3 jaar teruggaan. Van sommige open datasets zijn ook oudere gegevens beschikbaar. Deze kunt u opvragen via het formulier open dataverzoek.

Alle datasets die wij beschikbaar hebben gesteld, vindt u op deze pagina. Maatwerk is op dit moment niet mogelijk. Uiteraard blijven we op zoek naar verbeterpunten voor de bestaande datasets. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe sets. Hierbij kijken we ook naar ontwikkelingen in de markt. Ideeën zijn altijd welkom. U kunt hier het open data formulier voor gebruiken. 

Contact

Hebt u een idee voor aanvullende open datasets of ziet u verbetermogelijkheden voor onze huidige open datasets? Laat het ons weten via het open data formulier. Hebt u vragen over onze open data? Stuur dan een e-mail naar opendata@enexis.nl.