Actuele werkzaamheden aan het energienet

Een goed en betrouwbaar energienet is essentieel. Om de kwaliteit van ons net hoog te houden, voeren we dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit. De levering van energie kan tijdens dit onderhoud soms onderbroken worden. Zo kunnen onze mensen veilig werken. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.  

Hebt u tijdelijk geen stroom of gas? In ons actuele storingsoverzicht vindt u alle storingen in ons gebied. In dit overzicht worden ook  geplande onderbrekingen getoond. Dit zijn onderbrekingen die veroorzaakt worden door klein- of grootschalig onderhoud aan het energienet.  

Communicatie rondom onderhoud en geplande onderbrekingen 

Als er geplande werkzaamheden of onderbrekingen in uw straat zijn, ontvangt u hierover altijd een aankondigingsbrief. Deze brief krijgt u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden. In deze brief staat de datum, het tijdstip en de geplande duur van onze werkzaamheden. Zo weet u waar u aan toe bent én waar u eventueel rekening mee kunt houden. Ook staan er contactgegevens in voor als u vragen hebt over de werkzaamheden. 

Grootschalig onderhoud aan het energienet 

In het onderstaande overzicht vindt u per provincie grootschalige werkzaamheden aan ons net. Geplande werkzaamheden die meerdere weken duren  of veel impact hebben op de omgeving vallen onder grootschalig onderhoud.  

Grootschalig onderhoud aan het energienet

Brabant

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Rijnlaan e.o. is grotendeels rond 1960 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In oktober 2019 starten wij met de werkzaamheden in de Rijnlaan e.o. In totaal vernieuwen we ongeveer 4.000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden nemen in totaal 40 weken in beslag (medio juli 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Bergen op Zoom.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 40 (eerste week oktober) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Baas het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op de website: www.enexis.nl/actueel en- of www.waterstoring.nl/brabantwater.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00u – 16:00u.

Brabant Water:
Arko de Wolf, 06 11250674 of arko.de wolf@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer:
Mayckel Hoppenbrouwers, 06 11325109 of mayckel.hoppenbrouwers@enexis.nl

Hier werken wij:

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in gemeente Boxmeer.

Waarom doen wij dit?

De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 4.300 meter aan gasleidingen in de wijk.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Wij starten met de werkzaamheden in week13 (25 maart 2019). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Heijmans-BGM in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer.

Waar werken wij?

Het betreft de volgende straten: Pieter Brueghelstraat, Pieter Claeszstraat, Paulus Potterstraat, Jozef Israëlsstraat, Jan van Goijenstraat, Rembrandt van Rijnstraat, Hercules Seghersstraat, Meindert Hobbemastraat, Gerard Terborchstraat, Anton Mauvestraat, Jan Sluitersstraat, Carel Fabritiusstraat, Jacob van Ruijsdaelstraat, Frans Halsstraat, Gabriël Metsustraat, Gerard Dousstraat, Jan Tooropstraat, Willem van de Veldestraat, Jan Vermeerstraat, Jacob Marisstraat, Vincent van Goghstraat, Adriaen van Ostadestraat, Pieter de Hooghstraat en omgeving.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden zullen half september 2019 gereed zijn en zijn afgestemd met de Gemeente Boxmeer.

Meer informatie?

Voor informatie over de werkzaamheden van Brabant Water kijk op waterstoring

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 12 Augustus 2019 tot eerste week september 2019 worden er door aannemer Gebr. Van der Steen in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water werkzaamheden uitgevoerd aan de Hoogstraat in Den Dungen, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gas- en waterleidingnet in de Hoogstraat is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat de eerste week september 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van Gebr. Van der Steen.

Omleidingsroute naar Den Dungen?

De Hoogstraat wordt eenrichtingsverkeer gemaakt voor auto's richting Sint-Michielsgestel. Een omleiding richting Den Dungen is aangegeven. Fietsers kunnen in beide richtingen blijven fietsen.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas en water?

Het is mogelijk dat uw gas- en/of watertoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-en wateraansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gas- en waterleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Gebr. van der Steen. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Gebr. Van der Steen. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van Gebr. Van der Steen waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.
Voor informatie over de werkzaamheden van Brabant Water kijk op  waterstoring.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water voert aannemer Timmermans infra werkzaamheden uit aan de gas- en waterleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het gas- en waterleidingnet in Geffen is grotendeels in 1968 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd:

Fase 1

Kruising Kerkstraat tot aan de kruising Veldstraat start op 26 september en duurt ongeveer 6 weken.

Fase 2

Kruising Veldstraat tot ingang tijdelijk parkeerterrein school start 31 oktober en duurt ongeveer 7 weken.
In totaal vernieuwen we ongeveer 600 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal dertien weken in beslag (medio half november 2019) en zijn afgestemd met de Gemeente Oss.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.
 • We creëren tijdelijk een gratis tappunt op Pastoor de Vochtplein nabij Grotestraat 58. Te herkennen aan de bovengrondse rode brandkraan.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 39 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

De oude leidingen zijn soms van asbestcement gemaakt. Wij nemen alle nodige voorzorgmaatregelen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in uw wijk goed afgesloten containers.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de civiele aannemer van de gemeente Oss het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze op de website: www.enexis.nl/actueel of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Timmermans Infra.
Contactpersoon is Willem Windau, kantoor Timmermans infra 073 68 38 845 of info@timmermansinfra.nl

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Bart Huisman, 073 6838845 of bart.huisman@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Dirk van den Bosch, 06 21 23 66 39 of dirk.van.den.bosch@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat de gasleidingen vervangen aan de Burgemeester Buskensstraat in Uden. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. In totaal vervangt Enexis Netbeheer ongeveer 1.100 meter aan gasleiding. Wij starten met de werkzaamheden in week 36 (2 september) 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Hurkmans in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Uden.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf 2 augustus 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waar werken wij precies?

Werkzaamheden worden in de volgende straten uitgevoerd, Piusplein, Burgemeester Buskensstraat, Oude Kerkpad, Land van Ravensteinstraat en Herpenstraat.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer Hurkmans herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina.

Meer informatie?

Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder de heer Dirk van den Bosch tel.0621236639.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project zal 12 weken (2de helft November) in beslag nemen.

Hieronder een overzicht waar we werken. 

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Heijmans/BGM infra werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Sambeek is grotendeels in de jaren vijftig aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Op 9 september 2019 starten wij met de werkzaamheden in de Grotestraat. In totaal vernieuwen we ongeveer 4500 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Daarna ook de Torenstraat, Bergstraat, Den Urling, Kortestraat, Zandsteeg, Stalenberg, St Janslaan en Korte St Janslaan. Hoe lang duren de werkzaamheden?
Alle werkzaamheden nemen in totaal vijf maanden in beslag (medio maart 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Boxmeer.

Wat betekent dit voor u?

 • Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:
 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.
 • We creëren tijdelijk een gratis tappunt op Pastoor de Vochtplein nabij Grotestraat 58. Te herkennen aan de bovengrondse rode brandkraan.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 9 september kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 •  u verkeershinder zult ondervinden
 •  u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 •  uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 •  er minder parkeermogelijkheden zijn.
 •  dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

De oude leidingen zijn soms van asbestcement gemaakt. Wij nemen alle nodige voorzorgmaatregelen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in uw wijk goed afgesloten containers.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Heijmans/BGM het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze op de website: www.enexis.nl/actueel of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Heijmans/BGM, Maikel Derks, uitvoerder. Het telefoonnummer 06 4405 6398. U kunt ook mailen naar: m.derks@bgminfra.nl.

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:

Brabant Water: Erik Sanders, 06 4735 4832 of erik.sanders@brabantwater.nl

Enexis Netbeheer: Stefan van Elst, 06 5438 1338 of stefan.van.elst@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

 

Vernieuwen van kabels en leidingen in de Tilburgse binnenstad

Enexis Netbeheer en Brabant Water vernieuwen de komende vier jaar stap-voor-stap ongeveer 7.000 meter aan gas- en waterleidingen in de Tilburgse binnenstad. Zo bent u in de toekomst ook verzekerd van vers drinkwater en betrouwbare levering van uw energie.

Waarom?

De gasleidingen in de binnenstad van Tilburg zijn gemaakt van grijs gietijzer, dat is verouderd materiaal en moet van de overheid voor 2024 zijn vervangen door kunststof leidingen.

Samenwerking

We grijpen deze mogelijkheid aan om zoveel mogelijk in één keer aan te pakken. De waterleiding is op sommige plekken ook aan vernieuwing toe, dat doen we tegelijkertijd. KPN NetwerkNL sluit aan om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Zo hebt u maar één keer ongemak in uw straat.

Voor meer informatie over de samenwerkende partijen en de werkzaamheden kijk op 013infra.

 

 

Drenthe

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 7 januari 2019 (week 2) tot eind juli (week 31) werkt onze aannemer BAM Infra Energie & Water B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan de aanleg van middenspanningskabels, zie het Roze tracé in de tekening hieronder.

Tegelijkertijd start onze aannemer Baas B.V. van 7 januari 2019 (week 2) tot eind april (week 18) met het aanleggen van middenspanningskabels volgens het blauwe tracé in de tekening hieronder.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Enexis Netbeheer legt nieuwe middenspanningskabels (voedingskabels) aan voor het windpark Drentse Monden Oostermoer. De werkzaamheden zijn met de gemeente en andere bevoegde gezagen afgestemd.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

De straat wordt open gegraven en zal dus hinder voor het verkeer opleveren. Ook wordt er  parkeeroverlast verwacht. 

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, BAM Infra Energie & Water B.V. en BAAS B.V. u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Hierboven ziet u de tracés voor het leggen van de kabels van windpark Drentse Monden Oostermoer.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met WMD de gas- en waterleidingen vervangen aan de Valtherweg te Exloo. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. In totaal vervangt Enexis Netbeheer ongeveer 2.400 meter aan transport gasleiding en WMD ongeveer 3.200 meter aan waterleidingen aan de Valtherweg. Wij starten met de werkzaamheden in week 28 (8 juli) 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM in opdracht van WMD en Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Borger-Odoorn.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf 8 juli 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Communicatie over de planning?

Als wij starten met de werkzaamheden in uw straat? Dan ontvangt u tijdig vooraf een brief of kaart van de aannemer met meer specifieke informatie.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma BAM herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina of voor de waterleidingactiviteiten WMD.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer Vincenth Oostra tel; 06 46 342 370 of uitvoerder Enexis: H Sandink tel: 06 21 107 039.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project duurt tot eind november.

Groningen

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Waterbedrijf Groningen de gas- en waterleidingen vervangen in de Steenstilstraat te Groningen. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. Wij starten 6 mei (week 19) 2019 met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Visser & Smit Hanab in opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis Netbeheer.

Waar werken wij?

Het betreft de Steenstilstraat in Groningen. De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Groningen.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf 6 mei 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas- en waterleiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gas- en wateraansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Afspraak huisaansluiting

Als wij uw huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma Visser & Smit Hanab herstelt.
De gemeente Groningen gaat later dit jaar de Steentilstraat opnieuw bestraten. Over de planning van deze werkzaamheden, wordt u door de gemeente Groningen tegen die tijd apart geïnformeerd.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd. Tussen 7.00 – 17.00 uur wordt het doorgaand fietsverkeer omgeleid. De tijden voor de bevoorrading van winkels blijft zoals het nu ook is. Verkeersregelaars zullen de bevoorrading begeleiden.

Aanspreekpunt Visser &Smit Hanab

Indien er specifieke eisen of vragen zijn, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas-onderbrekingen etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan één van de onderstaande contactpersonen: Maxim Overdijk, werkvoorbereider van aannemer V&SH via m.overdijk@vshanab.nl of aan Jan Souwman, omgevingsmanager van aannemer V&SH via J.Souwman@vshanab.nl.

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op Enexis actueel  als op Waterbedrijf Groningen  vinden.
We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren tot eind september 2019.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen de gas- en waterleidingen en kabels voor de openbare verlichting vervangen aan de Diepenring in Groningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Visser Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer, Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Groningen.

Waarom vernieuwen wij de leidingen?

De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gas- en wateraansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf maandag 19 november 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waar werkt Enexis netbeheer precies?

Per fase zullen de bewoners een specifieke brief krijgen met een korte toelichting van de werkzaamheden en de te verwachten overlast.

Waar werkt WBG en de gemeente Groningen precies?

Voor informatie over de werkzaamheden van Waterbedrijf Groningen kijk op: Waterbedrijf Groningen
Voor informatie over de werkzaamheden van de Gemeente Groningen kijk op: Gemeente Groningen

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door VSHanab herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina.

Meer informatie?

Neem dan contact op met: Arnold Venema email: arnold.venema@enexis.nl bereikbaar tijdens kantooruren

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden zullen eind november 2019 gereed zijn.

Limburg

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf week 34, 2019 tot ongeveer week 41 werkt onze aannemer BAM Infra in opdracht van Enexis Netbeheer aan de aanleg van middenspannings en laagspanningskabels.
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 16.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Enexis Netbeheer legt nieuwe spanningskabels (voedingskabels) aan om het huidige net voor te bereiden voor de toekomst

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

De straat wordt open gegraven en zal dus hinder voor het verkeer opleveren. Ook kan u oprit tijdelijk slechter bereikbaar zijn. 

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, BAM Infra u zo volledig mogelijk te informeren.
U kunt altijd de ploegleider(s) aanspreken over de voortgang van de werkzaamheden.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 7000. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Hierboven ziet u de tracés voor het leggen van de kabels aan de Lorbaan e.o.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf week 33, 2019 tot ongeveer week 43 werkt onze aannemer BAM Infra in opdracht van Enexis Netbeheer aan de aanleg van middenspannings en laagspanningskabels.
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Enexis Netbeheer legt nieuwe spanningskabels (voedingskabels) aan om het huidige net voor te bereiden voor de toekomst

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

De straat wordt open gegraven en zal dus hinder voor het verkeer opleveren. Ook wordt er  parkeeroverlast verwacht.  Tevens wordt er een eenrichtingsweg ingericht binnen de bebouwde kom inclusief een omleiding. Dit is nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, BAM Infra u zo volledig mogelijk te informeren.

U kunt altijd de ploegleider(s) aanspreken over de voortgang van de werkzaamheden.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 7000. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Hierboven ziet u de tracés voor het leggen van de kabels aan de Ninnesweg

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat het gasnet in het centrum van Roermond vervangen. De bestaande leidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur. We zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden door een aannemer in opdracht van Enexis Netbeheer uitgevoerd. De aannemer heeft jarenlange ervaring met gaswerkzaamheden in gemeente Roermond.

Wat merkt u als bewoner?

Nieuwe gasdrukregelaar

Het nieuwe gasleidingnet heeft een hogere gasdruk, daarom is het nodig dat we bij u in huis een gasdrukregelaar plaatsen om de gasdruk te verlagen naar het niveau dat u in huis gebruikt. Hiervoor komt een monteur van Enexis Netbeheer of van onze aannemer bij u langs om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kondigen wij vooraf aan en vragen u dan ook om thuis te zijn zodat wij bij de meterkast kunnen werken. Vraag de monteurs gerust om een legitimatie, ze zijn verplicht deze bij zich te hebben.
Het kan voorkomen dat de aansluitleiding naar de woning vervangen dient te worden dit wordt bij voorkeur voor het vervangen van de hoofdgasleiding uitgevoerd.

Nieuwe hoofdgasleiding

Op een later tijdstip zullen we bij in de straat starten met de aanleg van een nieuwe hoofdleiding gas. De sleuf voor deze leiding wordt in voetpaden gegraven.
U heeft als bewoner en weggebruiker gedurende de werkzaamheden enige overlast van de graafwerkzaamheden. De aannemer zal telkens na de aanleg van de hoofdleiding de sleuf zo spoedig mogelijk herstellen om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van Enexis Netbeheer waarin we melden dat we aan uw gasnet gaan werken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Waar zijn we aan het werk?

Zie onderstaand overzichtskaart.

 

Straat
Start
Eind
Aannemer
Sint Jansstraat 5-22 Nader te bepalen  Nader te bepalen  BAM 
Venloseweg e.o. - Carlemitessenstraat 3 07-10-2019 01-11-2019 BAM 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat de gasleidingen vervangen aan de Bredeweg eo te Roermond. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden  30 september 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf 30 September 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waar werken wij precies?

Werkzaamheden worden in de volgende straten uitgevoerd, Koninginnelaan 82 – 134, Bredeweg 418 – 452, Bredeweg 421 – 429, Gebroek 128 – 150, Gebroek 55 - 71

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer BAM herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot ongeveer December 2019 in beslag nemen.

Hier werken wij!

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat de gasleidingen vervangen aan de Robert Regoutstraat eo te Roermond. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden in week 40  (30 september) 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf 30 September 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 16.30 uur.

Waar werken wij precies?

Werkzaamheden worden in de volgende straten uitgevoerd, Robert Regoutstraat en de Charles Ruysstraat 43-45

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer BAM herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot ongeveer de 2de helft van November in beslag nemen.

Hier werken wij!

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van maart 2019 tot december 2019 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in de wijk Moesel te Weert, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat in December 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van Augustus 2019 (eind week 35) tot Oktober 2019 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in de wijk Boshoven te Weert, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat Oktober 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 


 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van maart 2019 tot eind september 2019 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in omgeving Gelderstraat, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Wessem is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind september 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

 

Overijssel

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

De firma Strukton en Siers gaan samen met onderaannemers in opdracht van Enexis Netbeheer in het verdeelstation aan de Windbrugstraat de totale installatie vervangen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verwijderen van asbestgevoelige onderdelen, het saneren van de grond en het vernieuwen van de kabels en leidingen van en naar de stations.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Enschede.

Waarom doet Enexis Netbeheer dit?

De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter. Daardoor moet de capaciteit van de huidige, deels verouderde, installatie in de stations vervangen en verzwaard worden. Hiermee bieden wij een betrouwbare elektriciteitsvoorziening die klaar is voor de toekomst.

Wat merkt u als bewoner?

De Windbrugstraat wordt tot eind december afgesloten voor alle verkeer. Al het gemotoriseerde verkeer, voetgangers en fietsers worden omgeleid.
Verder kan er sprake zijn van geluidsoverlast en af- en aanrijdend werkverkeer. We proberen deze overlast tot een minimum te beperken maar kunnen dit niet altijd voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Tijdelijke onderbreking van elektriciteit.

Tussen maandag 15 en woensdag 24 juli worden de huidige trafo’s overgezet op tijdelijke trafo’s. In totaal worden circa 1.500 aansluitingen overgezet en dit betekent voor bewoners dat zij te maken krijgen met een onderbreking van drie uur. In de brief die u ontvangt tussen 1 en 5 juli staat vermeld op welke dag en welk tijdstip u een onderbreking van elektriciteit heeft. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

Herstel van het straatwerk?

Na de inrichting van de nieuwe verdeelstations wordt het straatwerk herstelt.

Hoe informeren we u?

Om het werk staan hekken met een bouwbord waarop het internetadres staat naar deze pagina. Omwonenden en betrokkenen ontvangen een brief. Actuele informatie over de voortgang van de inrichting vindt u op deze pagina.
Winkeliers die overlast ondervinden benaderen wij direct met een bezoek.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact tussen 09:00 en 10:00 uur opnemen met Karin Haase via 06 48 241 455. Zij is de omgevingsadviseur van dit project. Vragen over storingen of andere vragen die niet over dit project gaan kunt u stellen aan de klantenservice van Enexis via 088 85 77 000

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project is naar verwachting eind december 2019 gereed.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Vitens de gas- en waterleiding vervangen en verleggen in de Noordweg te Kampen. De gemeente gaat de Noordweg herinrichten en het rioleringsstelsel aanpassen. Daardoor liggen onze leidingen in de weg en moeten verlegt worden. De firma Siers voert, in opdracht van Vitens en Enexis Netbeheer, de werkzaamheden uit. Wij starten met de werkzaamheden in de week van 11 juni 2019.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Kampen.

Hierboven ziet u het tracé voor het leggen van de leidingen

Wat merkt u als bewoner?

In de week van 11 juni 2019 tot eind september werken wij aan de gas- en waterleiding. In deze periode kan het zijn dat het water en/of gastoevoer tijdelijk wordt onderbroken. Als dit zo is wordt u persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Het merendeel van de werkzaamheden vindt in het trottoir plaats. De weg wordt lokaal halfzijdig afgezet. Hiervoor vragen wij uw begrip. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, Vitens en de firma Siers u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.
U heeft eerder een brief met de aankondiging van de werkzaamheden ontvangen.
U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas- en/of wateronderbreking kunt verwachten.

Meer informatie Enexis Netbeheer

Op de website: Enexis actueel vindt u over de werkzaamheden aan de gasleiding bij u in de straat. Hebt u vragen over de werkzaamheden?
Neem dan gerust contact op met Gerald ter Bekke via telefoonnummer 06-11718128.

Meer informatie Vitens

Op de website waterstoring.nl vindt u actuele informatie over de werkzaamheden bij u in de straat en wilt u meer weten over waarom Vitens waterleidingen vervangt? Kijk dan eens op vitens.nl/overwater/drinkwaterleiding
Voor vragen over de werkzaamheden bij u in de straat, kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 0800 0359.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal naar verwachting eind september 2019 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 19 augustus 2019 worden door aannemer Van Gelder in opdracht van Enexis Netbeheer  werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk aan de Flierdijk, waarbij de oude elektriciteitskabels worden vervangen.De werkzaamheden zijn met de gemeente Vroomshoop afgestemd en goedgekeurd.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

De capaciteit van het huidige netwerk zit vol en moet daarom worden uitgebreid om in de toekomst iedereen veilig en betrouwbaar van elektriciteit te blijven voorzien. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind oktober 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van Van Gelder.

Mogelijke overlast op straat?

 • Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat.
 • Er zal met graafmachines worden gegraven.
 • De werkzaamheden door de Churchillstraat vinden plaats aan de even kant van de woningen.
 • In de Julianastraat vinden de werkzaamheden plaats aan de oneven kant.

Hiervoor vragen wij uw begrip.

Verkeersmaatregelen:

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw parkeerplaats voor de auto in deze periode geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. Door het beperkter aantal parkeerplaatsen kan het parkeren van auto`s moeilijk kan zijn.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van Van Gelder waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan. 

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de elektriciteitstoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, dan werkt onder andere uw cv-ketel niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen elektriciteit hebt zo kort mogelijk te houden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer.

Overzichtskaart aanleg elektriciteitskabel:

 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur kunt u bellen met de uitvoerder van Van Gelder, Rudy Buitenhuis, via telefoonnummer 06-22451819

Storingen en geplande onderbrekingen

Klik hier voor een compleet storingsoverzicht inclusief geplande onderbrekingen door onderhoudswerkzaamheden.

Was dit antwoord nuttig?

menu