Actuele werkzaamheden

Hieronder staat een overzicht van grootschalige werkzaamheden aan ons netwerk. Mochten deze in uw straat of buurt plaatsvinden, dan ontvangt u hierover tijdig bericht. Kleinschalige en ongeplande werkzaamheden staan niet in deze lijst.

Weten hoe wij omgaan met het vervangen van gasleidingen en welke partijen daarbij betrokken zijn? Kijk dan onderaan deze pagina naar de animatie.

In het storingsoverzicht ziet u waar storingen zijn gemeld en ongeplande werkzaamheden plaatsvinden.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat de hogedruk gasleiding vervangen in de Bovenstehuis te Boekel. De bestaande hogedruk gasleiding is aan het einde van de technische levensduur en moet daarom worden vervangen Wij starten eind november 2018 met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Hurkmans, in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Boekel.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf maandag 26 november 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten en parkeervakken tijdelijk niet toegankelijk zijn. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden en bermen. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Hoe informeren we u?

 • Actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op deze pagina.
 • U ontvangt van ons een brief met de aankondiging van de werkzaamheden.
 • Er staat een bouwbord met de link naar deze pagina.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Harry Roose bereikbaar op 06-31767749

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project zal naar verwachting medio januari 2019 gereed zijn.

In opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de gas- en waterleidingen.

Wat gaan we doen?

 • 26 November 2018 starten wij met de werkzaamheden in de Johan Frisolaan, Prins Clausstraat, Westgroeneweg en Prins Willem-Alexanderstraat.
 • In totaal vernieuwen we ongeveer 830 meter aan leidingen bij u in de wijk.
 • In sommige gevallen vervangen wij de gas- en wateraansluiting bij u in de meterkast (of-put).
 • De werkzaamheden nemen in totaal ongeveer 6 weken in beslag, exclusief de kerstvakantie.  Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen gas of water. Is een onderbreking in de gas- of watervoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 08:00 en 16.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat

Vanaf maandag 26 november kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids-)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
  er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten. 

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

 • De uitvoerder vanuit onze aannemer Baas B.V., is Rein Pals, hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-53849085. U kunt ook mailen naar: r.pals@baasbv.nl.
 • De uitvoerder vanuit Enexis Netbeheer is John Magielse, hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-51307017 of per email: john.magielse@enexis.nl .
 • De uitvoerder vanuit Brabant Water is Arko de Wolf, hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11250674 of per email: arko.de.wolf@brabantwater.nl

Voor meer informatie over de waterwerkzaamheden kijk op Brabant Water.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen de gasleiding, elektriciteits-, waterleiding en Openbare verlichting vervangen in en rondom Noorderbinnensingel. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De werkzaamheden worden door de firma Heijmans uitgevoerd in opdracht van Enexis Netbeheer. De firma Heijmans heeft jarenlange ervaring met leidingwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Groningen.

Wat merkt u als bewoner?

Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, is het mogelijk dat uw energietoevoer tijdelijk wordt onderbroken. De eventuele onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur. De Firma Heijmans informeert u vooraf via een brief. In sommige gevallen moeten wij ook bij u in huis aan de leiding werken, ook dan maken wij op tijd een afspraak.

Mogelijke overlast op straat?

Dit betekent dat we tijdelijk de straat open graven en beplanting moeten weghalen om sleuven te graven. Dit is nodig om de werkzaamheden aan de verschillende leidingen te kunnen verrichten. Hierdoor zijn er gedurende de werkzaamheden minder parkeerplaatsen beschikbaar. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit voor Enexis, WBG en de gemeente Groningen.

U kunt werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

Binnenkort ontvangen alle betrokkenen een uitnodiging van de Firma Heijmans voor een informatieavond.

 • U ontvangt een vooraankondiging waarin we melden dat we aan uw leidingnet gaan werken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas-, elektriciteits- of wateronderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk worden “meegenomen”.
 • Ook kunt u vanaf 1 mei 2017 elke donderdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur de bouwkeet van Heijmans bezoeken, daar zijn mensen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden. Ga voor meer informatie naar deze pagina.

Meer informatie?

Hebt u daarna nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met de uitvoerder: dhr. A. Venema via telefoonnummer 06-31997860 (bereikbaar op werkdagen)

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot december 2018 duren.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf medio maart 2019 tot eind juli 2019 worden door onze aannemer “Van Voskuilen” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in de binnenstad van Maastricht. We gaan daar de gasleidingen vervangen door middel van de zogenaamde ‘sleufloze techniek’ (zie hieronder). De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door deze vervanging kunnen de gasleidingen weer tientallen jaren mee.

 

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind juli 2019 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk wordt onderbroken. Dit is nodig omdat tijdens de werkzaamheden de gasleiding drukloos en gasloos wordt gemaakt. Voordat we bij u aan het werk gaan neemt de firma “Van Voskuilen” contact met u op.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier alleen werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en gasboiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Één van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw verwarming bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd.

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Er worden met verkeersregelingen omleidingen ingesteld en het winkelend publiek zal hinder hebben van de graafwerkzaamheden. De winkels blijven wel ten allen tijde bereikbaar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgebied

De straten waar we gaan werken zijn:
Keizer Karelplein, Statenstraat, Vrijthof-Noord, Helmstraat, Grote Gracht, Markt, Spilstraat, Heilige Geest, Nieuwstraat, Gubbelstraat, Kleine Gracht, Boschstraat.
 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

De gasleiding aan de Bouwhuisweg is aan vervanging toe. Het is niet mogelijk op dezelfde plek een nieuwe leiding te leggen omdat er bomen op de leiding staan en er geen ruimte is voor een tweede leiding. Hierdoor moeten we uitwijken naar een andere tracé. We gaan de nieuwe leiding leggen aan de Bosmansweg naar het Westeinde (zie tekening hieronder). Deze werkzaamheden gaan we dit jaar (2018) uitvoeren. Volgend jaar (2019) wordt een gedeelte van de bestaande leiding aan de Bouwhuisweg gebruikt voor lagedruk gas en ander gedeelte wordt buiten werking gesteld. De leiding wordt dan vol gespoten met schuim.
Wij starten met de werkzaamheden op 10 september 2018. De werkzaamheden worden in opdracht van Enexis Netbeheer uitgevoerd door aannemer BAM Infra Energie & Water Noordoost b.v.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Dalfsen.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waarom doen wij dit?

Van de bestaande hoofdleiding aan de Bouwhuisweg is de bekleding stuk, daarom moeten we een nieuwe leiding leggen.

Wat merkt u als bewoner?

In de week van 10 september tot half oktober wordt de gasleiding gelegd in het gedeelte van de Pr. Beatrixlaan tot aan Vechtland, hier ondervindt u als bewoner weinig hinder van. Daarna wordt begonnen met het gedeelte vanaf de Vechtland tot de Patrijslaan en verder.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer, BAM Infra Energie & Water Noordoost b.v. en de Gemeente Dalfsen u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

 • Op 20 september is er een inloopavond vanaf 19.00 uur in Partycentrum de Deel te Nieuwleusen. Hier wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren en heeft u de gelegenheid vragen te stellen.
 • U kunt naast de algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien via www.enexis.nl/actueel.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk “meegenomen”.

Informatie Enexis Netbeheer?

Indien u meer informatie wenst kunt u een bericht sturen naar roelof.lezwijn@enexis.nl. 

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal naar verwachting 23 juni 2019 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van april tot en met juli wordt door onze aannemer HAK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uit gevoerd in de omgeving van de Haverterweg te Nieuwstadt. Waarbij de oude stalen gasleidingen worden vervangen door kunststof gasleidingen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet circa 40 jaar oud en aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind december 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen. Bijvoorbeeld als onze gasleiding dadelijk niet bereikbaar blijkt te zijn vanwege bovenliggende kabels en leidingen van andere netbeheerders. In onderstaande presentatie vindt u een overzicht met de werk- en uitvoeringsafspraken waarmee we in ons ontwerp al rekening mee houden om onnodige overlast te voorkomen.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofleiding Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Voordat we bij u aan het werk gaan brengen wij u op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden. Ook ontvangt u voordat wij bij uw voordeur aan het werk gaan nog een informatiefolder van ons met deze informatie.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van HAK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van HAK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan? 

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van HAK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn de parkeerplaatsen niet te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden  van verkeer.

Meer informatie? 

Aanspreekpunt op het werk is de heer Timo Aspers van firma HAK, bereikbaar onder nummer 06 – 23 26 21 24

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat het gasnet in het centrum van Roermond vervangen. De bestaande leidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur. We zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden door een aannemer in opdracht van Enexis Netbeheer uitgevoerd. De aannemer heeft jarenlange ervaring met gaswerkzaamheden in gemeente Roermond.

Wat merkt u als bewoner?

Nieuwe gasdrukregelaar

Het nieuwe gasleidingnet heeft een hogere gasdruk, daarom is het nodig dat we bij u in huis een gasdrukregelaar plaatsen om de gasdruk te verlagen naar het niveau dat u in huis gebruikt. Hiervoor komt een monteur van Enexis Netbeheer of van onze aannemer bij u langs om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kondigen wij vooraf aan en vragen u dan ook om thuis te zijn zodat wij bij de meterkast kunnen werken. Vraag de monteurs gerust om een legitimatie, ze zijn verplicht deze bij zich te hebben.
Het kan voorkomen dat de aansluitleiding naar de woning vervangen dient te worden dit wordt bij voorkeur voor het vervangen van de hoofdgasleiding uitgevoerd.

Nieuwe hoofdgasleiding

Op een later tijdstip zullen we bij in de straat starten met de aanleg van een nieuwe hoofdleiding gas. De sleuf voor deze leiding wordt in voetpaden gegraven.
U heeft als bewoner en weggebruiker gedurende de werkzaamheden enige overlast van de graafwerkzaamheden. De aannemer zal telkens na de aanleg van de hoofdleiding de sleuf zo spoedig mogelijk herstellen om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging van Enexis Netbeheer waarin we melden dat we aan uw gasnet gaan werken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Waar zijn we aan het werk?

Zie onderstaand overzichtskaart.

 

Straat
Start
Eind
Aannemer
Brugstraat 22-10-2018  09-11-2018  BAM 
Luifelstraat 7 - Markt 21
12-11-2018
23-11-2018
BAM
Neerstraat - Marktstraat - Roerkade 26-11-2018 30-11-2018 BAM
Grote Kerkstraat 1 - Markt 23 03-12-2018  14-12-2018  BAM

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in de wijk Hoevebraak in Schijndel. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 5.000 meter aan leidingen in de wijk. Wij starten met de werkzaamheden in april 2018. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Hurkmans/BGM in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer. Dit gebeurt in fases. Fase 1 betreft Hoevenbraaksestraat en omgeving.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Schijndel.  

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf maandag 16 april 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Opslagterrein?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich aan de Zandkantsestraat en een depot aan de Marijkestraat in Schijndel.

De oude leidingen?

De leidingen die wij weghalen zijn gemaakt van asbestcement. Er worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in de wijk goed afgesloten containers.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma Hurkmans/BGM herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina of op www.waterstoring.nl/brabantwater voor de waterleidingactiviteiten.

Inloopochtenden?

Hebt u tijdens de werkzaamheden vragen? Dan bent u vanaf maandag 16 april iedere woensdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur van harte welkom in onze directiekeet. Deze keet is geplaatst in de Zandkantsestraat. U kunt hier naast algemene informatie de actuele planning van de werkzaamheden in uw straat of wijk inzien.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van onze aannemer, Maikel Derks, Tel: 0485 31 01 19 of via de e-mail op m.derks@bgminfra.nl .

Vragen of suggesties?

Neem dan contact op met:
Brabant Water: Arno Romme, 073 683 86 42 of arno.romme@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Dirk van den Bosch, 06  21 23 66 39 of Dirk.van.den.bosch@enexis.nl

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project zal naar verwachting eind december 2018 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 7 januari 2019 (week 2) tot half februari (week 7) werkt onze aannemer IWBL-APK in opdracht van Enexis Netbeheer aan de overige werkzaamheden op het bouwterrein bij de Reutjesweg. Alleen aan ‘t Sittert worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd voor de koppeling op het bestaande gasnet en laagspanningsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Enexis Netbeheer legt een nieuwe middenspanningskabel (voedingskabel) aan voor het nieuwbouwproject ’t Sittert in Sint Odiliënberg. De werkzaamheden zijn met de gemeente afgestemd.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

De straat wordt open gegraven en zal dus hinder voor het verkeer opleveren. Ook wordt er  parkeeroverlast verwacht. 

Hoe informeren we u?

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en IWBL-APK u zo volledig mogelijk te informeren. U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

 

Hierboven ziet u het tracé voor het leggen van de kabel.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat in 2018 de gas-en waterleiding in de wijk Besterd in Tilburg tussen de Gasthuisring en de Oude Langstraat vervangen. We starten met de werkzaamheden in het najaar van 2018. De werkzaamheden worden door de firma Rasenberg uitgevoerd in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water. De firma Rasenberg heeft jarenlange ervaring met gas- en waterleidingwerkzaamheden in de stad Tilburg en omgeving. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Tilburg.

Wat merkt u als bewoner?

Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn is het mogelijk dat uw gas- en/of watertoevoer tijdelijk wordt onderbroken. De eventuele onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur. Enexis Netbeheer of Brabant Water informeert u vooraf via een kaart of brief. In sommige gevallen moeten wij ook bij u thuis aan de leiding werken, ook dan maken wij op tijd een afspraak.

Mogelijke overlast op straat

U kunt werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit (of garagebox) tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Hoe informeren we u?

 • U ontvangt een vooraankondiging waarin we melden dat we aan uw gas- en waterleidingnet gaan werken.
 • U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gas- en wateronderbreking kunt verwachten.
 • Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg. Hiermee houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden. Dit wil dus zeggen dat we wellicht de rijrichting omdraaien van een straat of een straat gedeeltelijk afsluiten. De verkeersborden en wegafzettingen behorend bij dit werk worden met de voortgang van het werk worden “meegenomen”. 

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot april 2019.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de gaswerkzaamheden kunt u contact opnemen met: Antoine.Beekmans@enexis.nl

Voor informatie over de werkzaamheden van Brabant Water kijk op www.waterstoring.nl/brabantwater.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 3 september 2018 tot eind van het jaar 2018 worden door onze aannemer “Van Voskuilen” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in de binnenstad van Venlo. We gaan daar de gasleidingen vervangen door middel van de zogenaamde ‘sleufloze techniek’ (zie hieronder). De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen weer 50 jaar mee.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen. Na de zomer gaan we in de zuidelijke helft van de binnenstad de gasleidingen vervangen. Deze informatie volgt later.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk wordt onderbroken. Dit is nodig omdat tijdens de werkzaamheden de gasleiding drukloos en gasloos wordt gemaakt. Voordat we bij u aan het werk gaan neemt de firma “Van Voskuilen” contact met u op.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier alleen werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en gasboiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Één van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw verwarming bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Er worden met verkeersregelingen omleidingen ingesteld en het winkelend publiek zal hinder hebben van de graafwerkzaamheden. De winkels blijven wel ten allen tijde bereikbaar.

 

Werkgebied

De straten waar we gaan werken zijn:
Lomstraat, Sint Martinusstraat, Parade, Lohofstraat, Gasthuisstraat, Houtstraat, Vleesstraat, Klaasstraat, Hoogstraat, Kwartelenmarkt en de Kolenstraat. .

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat samen met Brabant Water de gas- en waterleidingen vervangen in Waalre. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. De gasaansluiting in de woning wordt indien nodig ook vervangen, hiervoor krijgen betrokkenen nog apart bericht. In totaal vervangen wij ongeveer 4.000 meter aan leidingen in de wijk. Wij starten met de werkzaamheden in de eerste week van april 2018. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Hurkmans in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer.

Waar werken wij?

Het betreft de volgende straten: Ansbalduslaan, Bertelindislaan, Hubertus van der Clusenstraat, Eekhoornlaan, Hertenlaan, Marterlaan, Daslaan, Hermelijnlaan, Reelaan, Henricus de Waderloolaan, Dirk van Hornelaan, Jan van Rotselaerlaan, Hendrik van Cuycklaan.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Waalre. 

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf de eerste week van april 2018 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Communicatie over de planning?

Als wij starten met de werkzaamheden in uw straat? Dan ontvangt u tijdig vooraf een brief of kaart van de aannemer met meer specifieke informatie.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door de firma Hurkmans herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina of op www.waterstoring.nl/brabantwater voor de waterleidingactiviteiten.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Hurkmans: de heer D. Peterse, bereikbaar via telefoonnummer 06 5114 9204, of via e-mailadres: dpeterse@hurkmansbv.nl.

Inloopspreekuur:

Er zijn inloopspreekuren voor het stellen van vragen: Vrijdag 6 april, 13 april  en 20 april van 10.30 tot 11.30 uur, in de keet van Hurkmans op de hoek Eekhoornlaan en Hermelijnlaan.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het gehele project zal naar verwachting eind maart 2019 gereed zijn.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf week 30 (23 juli 2018) tot eind van het jaar 2018 wordt door onze aannemer “BAM” in opdracht van Enexis Netbeheer 3.800 meter stalen hogedrukgasleiding vervangen op het tracé Weerdinge/Nieuw Weerdinge (Emmen). De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen weer 50 jaar mee. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Emmen.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Welke hinder kan ik ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in de omgeving aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Passerend verkeer zal mogelijk hinder ondervinden van de graafwerkzaamheden.

Hoe informeren we u:

 • Er staat een bord langs de weg met de aankondiging van de werkzaamheden.
 • Op deze pagina staat de actuele informatie.

Voor meer informatie:

Kunt contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer:  H Sandink tel: 06-21107039

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van Maart 2018 tot en met December 2018 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer en WML werkzaamheden uitgevoerd in de wijk Moesel te Weert, waarbij de oude gas- en waterleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Eén van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. En misschien zijn ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw cv bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.
Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer APK. B v.d. Elsen. Tel:06-24 880 197 Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf week 30 (23 juli 2018) tot eind van het jaar 2018 worden door onze aannemer “BAM” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd aan de Dordseweg in Weiteveen (Emmen). We gaan daar de gas transport leiding vervangen door middel van de zogenaamde ‘Pipe cracking”. De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen weer 50 jaar mee. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Pipe cracking

Bij Pipe-craking wordt eerst de oude stalen hogedrukleiding zo gesneden, zodat er stalen repen uit de grond worden getrokken en vervolgens wordt de oude leiding gang geruimd en de nieuwe leiding ingetrokken (zie foto).

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind 2018 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Welke hinder kan ik ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in de omgeving aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Passerend verkeer zal mogelijk hinder ondervinden van de graafwerkzaamheden.

Meer informatie:

Als u nog meer wil weten dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer: H Sandink tel:06-21107039.

Was dit antwoord nuttig?